Roczną gwarancją objęte są:

 • wypełnienia
 • protezy
 • mosty
 • korony.


Gwarancja nie obejmuje:

 • wypełnień tymczasowych
 • koron tymczasowych
 • mostów tymczasowych
 • protez natychmiastowych
 • prac wykonanych na wyraźne życzenie pacjenta.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku nie przestrzegania:

 • higieny jamy ustnej
 • zaleceń lekarza
 • wizyt kontrolnych
 • urazów mechanicznych (np: po wypadkach)
 • korekt wypełnień protetycznych wykonanych poza gabinetem.